ปลดล็อคธุรกิจด้วย BLOCKCHAIN: สรุปเนื้อหา #2

//ปลดล็อคธุรกิจด้วย BLOCKCHAIN: สรุปเนื้อหา #2

ปลดล็อคธุรกิจด้วย BLOCKCHAIN: สรุปเนื้อหา #2

By | 2019-03-04T11:35:29+00:00 February 14th, 2019|

Part 2

IBM กับการนำ Blockchain มาประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจ

คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคลาวด์และโซลูชัน บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ได้เผยถึงเทคโนโลยีที่มีบทบาททางด้านการเปลี่ยนแปลงโลก 10 อันดับแรกของยุคนี้ดังนี้:

ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกล้วนมีความกังวลว่าจะไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เร็วพอ ในขณะเดียวกันธุรกิจเหล่านี้ก็เริ่มเห็นช่องทางในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้เข้ามาปรับปรุงธุรกิจเดิม ในยุคปัจจุบัน ไม่มีใครสามารถมองข้ามคำว่า platform ไปได้ ไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะตกขบวนรถไฟทันที

Blockchain เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการสร้าง platform เชื่อมโยงธุรกิจในรูปแบบใหม่ Blockchain สร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ๆ ขึ้นมาจากรูปแบบธุรกิจใหม่ และจากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจเดิม นอกจากนี้ blockchain ยังทำการปรับจูนระบบนิเวศเดิมให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ด้วยการเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการการทำงานรูปแบบเดิม และการแลกเปลี่ยนคุณค่าในรูปแบบใหม่ไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี blockchain ยังช่วยลดความเสี่ยงด้วยการแทนที่ความไม่แน่นอนด้วยความโปร่งใสผ่านระบบการทำงานแบบ Decentralized Ledger

Blockchain สำหรับธุรกิจ

คุณกิตติพงษ์กล่าว Blockchain สามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้มากมาย ด้วยการกระจายศูนย์รวมของข้อมูล (Decentralized Ledger) ข้อมูลที่ถูกบันทึกเข้าไปในฐานข้อมูลจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้เราสามารถยืนยันตัวตนของผู้เกี่ยวข้องได้ทันที ทำให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสมากขึ้น และด้วยระบบการบันทึกข้อมูลแบบไม่ผ่านศูนย์กลาง ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนในระบบสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ร่วมกัน และด้วยระบบรักษาความปลอดภัยชั้นสูง ทำให้ข้อมูลที่แต่ละภาคส่วนเข้าถึงได้จะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น (need-to-know basis)

จากนั้นคุณกิตติพงษ์ได้เล่าถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ IBM ได้นำเทคโนโลยี blockchain ไปใช้ให้กับลูกค้าทางธุรกิจหลาย ๆ กรณี:

HyperLedger: งานมูลนิธิ Linux

Platform blockchain ของ IBM ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีใน โครงการ HyperLedger ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นร่วมกันกับ Linux เพื่อสร้างเทคโนโลยี blockchain ขึ้นสำหรับการเชื่อมโยงธุรกิจต่างอุตสาหกรรม โดย IBM ได้นำเทคโนโลยีส่วนนี้มาทดลองใช้งานภายในองค์กรเองก่อนจะพัฒนาเพื่อส่งมอบให้กับองค์กรภายนอกได้นำไปใช้ประโยชน์

Global Financing: การเงินระหว่างประเทศกับการระงับข้อพิพาท

ปัญหาใหญ่ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนทางด้านการเงินระหว่างประเทศคือการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่ค้า ซึ่งในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น การโอนเงินต่าง ๆ จะต้องถูกระงับเอาไว้จนกว่าจะเสร็จกระบวนการ ทำให้มีการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ด้วยเทคโนโลยี blockchain การระงับข้อพิพาทจะสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นผ่านกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ในทุก ๆ ส่วนในห่วงโซ่ของดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

การขึ้นทะเบียนเพชร และการลดโอกาสในการทุจริต

การประยุกต์ใช้ Blockchain ในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์มูลค่าสูงอย่างเพชรให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล หลายคนที่ซื้อเครื่องเพชรอาจไม่ต้องการซื้อเพชรที่มีแหล่งที่มาที่ไม่โปร่งใส อาทิเช่น blood diamond เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยี blockchain ซึ่งสามารถแปลงสภาพมูลค่าของเพชรด้วยการขึ้นทะเบียนข้อมูลเพชรเข้าสู่ระบบดิจิทัลจะสามารถทำให้คุณตรวจสอบได้ทันทีว่าเพชรเม็ดนี้มีที่มาจากเหมืองเหมืองไหน เป็นเพชรที่มีคุณลักษณะแบบไหน หรือมีกี่การัต ซึ่งการนำ blockchain มาใช้งานในลักษณะนี้สามารถนำไปใช้ได้กับสินทรัพย์มูลค่าสูงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา หรือผลงานศิลปะ

Food Trust: ความปลอดภัยด้านอาหาร

ปัจจุบันโครงการ IBM Food Trust เป็นโครงการที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ IBM ได้นำเทคโนโลยี blockchain เข้ามาแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเริ่มต้นโครงการนำร่องร่วมกับบริษัท Walmart ก่อนหน้านี้ ขั้นตอนในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารที่วางขายอยู่บนชั้นวางของ Walmart อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ แต่ด้วยเทคโนโลยี blockchain เราสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของอาหารกล่องหนึ่งบนชั้นวางได้ภายในเวลาเพียง 2.2 วินาที ซึ่งในกรณีนี้ นอกจากความรวดเร็วในการดำเนินการแล้ว blockchain ยังช่วยสร้างความมั่นใจและความโปร่งใสในเรื่องความปลอดภัยของอาหารให้กับผู้บริโภคอีกด้วย ปัจจุบันมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจอาหารหลายเจ้าเข้าร่วมโครงการ IBM Food Trust อาทิเช่น Walmart Dole Unilever Nestle และ Kroger

TradeLens – Blockchain สำหรับการค้าระหว่างประเทศ

มากกว่า 90% ของการค้าระหว่างประเทศเป็นการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านเรือส่งสินค้า แต่เบื้องหลังการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศคือกองเอกสารที่มีความหนามากกว่าหนึ่งร้อยหน้า และมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งร้อยคน ธุรกิจการเดินเรือส่งสินค้าเป็นธุรกิจที่มีขั้นตอนการดำเนินงานผ่านการทำงานด้วยมือสูง ซึ่งหากเราสามารถลดปริมาณงานในส่วนนี้ลงได้ จะส่งผลให้เกิดประโยชน์มหาศาลจากเวลาและต้นทุนที่ถูกลง ซึ่งในโครงการนี้ เราสามารถทำการโยกย้ายกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เข้าสู่ระบบดิจิทัลเพื่อลดทอนการใช้เอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าผ่านเทคโนโลยี blockchain ได้อย่างโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีบริษัทข้ามชาติมากกว่า 90 บริษัททั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยในภูมิภาคอาเซียนมีประเทศสิงคโปร์เข้าร่วมอยู่ด้วย

กรณีการใช้งาน Blockchain ในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยเอง เริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มพัฒนา blockchain ขึ้น ภายใต้ชื่อ Thailand Blockchain Community Initiative โดยเฉพาะในวงการการธนาคารซึ่งเริ่มผลักดันให้เกิดการดำเนินงานผ่านระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือการพัฒนา platform blockchain สำหรับการขึ้นทะเบียนหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee – LG) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันของธนาคารกว่า 21 แห่งในประเทศไทย

นอกจากนี้ เรายังเริ่มเห็นธุรกิจขนาดใหญ่ก้าวเข้าสู่การนำ blockchain ไปประยุกต์ใช้ในแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งหลายบริษัทมองเห็นโอกาสในการนำ blockchain มาใช้ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างองค์กรและบริษัทลูก

ธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ได้เปิดช่องทางในการใช้ blockchain เพื่อตรวจสอบการซื้อขายตราสารหนี้ในส่วนของ DLT Script-less Bond ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ของไทย ในกรณีนี้ เทคโนโลยี blockchain จะช่วยให้ระบบสามารถตรวจสอบจำนวนโควต้าในการซื้อขายตราสารหนี้ผ่านหลายช่องทางได้ง่ายยิ่งขึ้น

เห็นได้ชัดว่าปัจจุบัน blockchain เริ่มเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นในแวดวงธุรกิจ โดยเฉพาะในส่วนของการเชื่อมโยงธุรกิจต่างอุตสาหกรรม ปัจจุบันเริ่มมีการนำ blockchain ไปประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพ การแพทย์ การค้า อาหาร หรือ การเงิน ซึ่งเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำ blockchain เข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจได้จากกรณีศึกษาของทั้งในไทยและต่างประเทศ

บทสรุปข้อสุดท้ายของกิจกรรม Unlock Your Business with Blockchain ปลอดล็อคธุรกิจของคุณด้วย blockchain คือการสร้างความตระหนักให้กับผู้เข้าร่วมงาน ให้ได้ความรู้และเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของตนเอง โดยหากคุณสามารถมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจจากการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ คุณก็จะสามารถปลดล็อคธุรกิจของคุณได้

รับชมวีดีโอฉบับเต็มได้ ที่นี่

About the Author:

Corporate Communications
OPEN-TEC website uses cookies to give you the very best experience. Cookies also help us understand how our website is being used. If you continue without changing these settings on your browser, you consent to our Cookie Privacy Policy.