ปลดล็อคธุรกิจด้วย BLOCKCHAIN: สรุปเนื้อหา #2

//ปลดล็อคธุรกิจด้วย BLOCKCHAIN: สรุปเนื้อหา #2

ปลดล็อคธุรกิจด้วย BLOCKCHAIN: สรุปเนื้อหา #2

By | 2019-03-04T11:35:29+00:00 February 14th, 2019|

Part 2

IBM กับการนำ Blockchain มาประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจ

คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคลาวด์และโซลูชัน บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ได้เผยถึงเทคโนโลยีที่มีบทบาททางด้านการเปลี่ยนแปลงโลก 10 อันดับแรกของยุคนี้ดังนี้:

ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกล้วนมีความกังวลว่าจะไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เร็วพอ ในขณะเดียวกันธุรกิจเหล่านี้ก็เริ่มเห็นช่องทางในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้เข้ามาปรับปรุงธุรกิจเดิม ในยุคปัจจุบัน ไม่มีใครสามารถมองข้ามคำว่า platform ไปได้ ไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะตกขบวนรถไฟทันที

Blockchain เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการสร้าง platform เชื่อมโยงธุรกิจในรูปแบบใหม่ Blockchain สร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ๆ ขึ้นมาจากรูปแบบธุรกิจใหม่ และจากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจเดิม นอกจากนี้ blockchain ยังทำการปรับจูนระบบนิเวศเดิมให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ด้วยการเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการการทำงานรูปแบบเดิม และการแลกเปลี่ยนคุณค่าในรูปแบบใหม่ไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี blockchain ยังช่วยลดความเสี่ยงด้วยการแทนที่ความไม่แน่นอนด้วยความโปร่งใสผ่านระบบการทำงานแบบ Decentralized Ledger

Blockchain สำหรับธุรกิจ

คุณกิตติพงษ์กล่าว Blockchain สามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้มากมาย ด้วยการกระจายศูนย์รวมของข้อมูล (Decentralized Ledger) ข้อมูลที่ถูกบันทึกเข้าไปในฐานข้อมูลจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้เราสามารถยืนยันตัวตนของผู้เกี่ยวข้องได้ทันที ทำให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสมากขึ้น และด้วยระบบการบันทึกข้อมูลแบบไม่ผ่านศูนย์กลาง ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนในระบบสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ร่วมกัน และด้วยระบบรักษาความปลอดภัยชั้นสูง ทำให้ข้อมูลที่แต่ละภาคส่วนเข้าถึงได้จะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น (need-to-know basis)

จากนั้นคุณกิตติพงษ์ได้เล่าถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ IBM ได้นำเทคโนโลยี blockchain ไปใช้ให้กับลูกค้าทางธุรกิจหลาย ๆ กรณี:

HyperLedger: งานมูลนิธิ Linux

Platform blockchain ของ IBM ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีใน โครงการ HyperLedger ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นร่วมกันกับ Linux เพื่อสร้างเทคโนโลยี blockchain ขึ้นสำหรับการเชื่อมโยงธุรกิจต่างอุตสาหกรรม โดย IBM ได้นำเทคโนโลยีส่วนนี้มาทดลองใช้งานภายในองค์กรเองก่อนจะพัฒนาเพื่อส่งมอบให้กับองค์กรภายนอกได้นำไปใช้ประโยชน์

Global Financing: การเงินระหว่างประเทศกับการระงับข้อพิพาท

ปัญหาใหญ่ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนทางด้านการเงินระหว่างประเทศคือการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่ค้า ซึ่งในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น การโอนเงินต่าง ๆ จะต้องถูกระงับเอาไว้จนกว่าจะเสร็จกระบวนการ ทำให้มีการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ด้วยเทคโนโลยี blockchain การระงับข้อพิพาทจะสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นผ่านกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ในทุก ๆ ส่วนในห่วงโซ่ของดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

การขึ้นทะเบียนเพชร และการลดโอกาสในการทุจริต

การประยุกต์ใช้ Blockchain ในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์มูลค่าสูงอย่างเพชรให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล หลายคนที่ซื้อเครื่องเพชรอาจไม่ต้องการซื้อเพชรที่มีแหล่งที่มาที่ไม่โปร่งใส อาทิเช่น blood diamond เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยี blockchain ซึ่งสามารถแปลงสภาพมูลค่าของเพชรด้วยการขึ้นทะเบียนข้อมูลเพชรเข้าสู่ระบบดิจิทัลจะสามารถทำให้คุณตรวจสอบได้ทันทีว่าเพชรเม็ดนี้มีที่มาจากเหมืองเหมืองไหน เป็นเพชรที่มีคุณลักษณะแบบไหน หรือมีกี่การัต ซึ่งการนำ blockchain มาใช้งานในลักษณะนี้สามารถนำไปใช้ได้กับสินทรัพย์มูลค่าสูงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา หรือผลงานศิลปะ

Food Trust: ความปลอดภัยด้านอาหาร

ปัจจุบันโครงการ IBM Food Trust เป็นโครงการที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ IBM ได้นำเทคโนโลยี blockchain เข้ามาแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเริ่มต้นโครงการนำร่องร่วมกับบริษัท Walmart ก่อนหน้านี้ ขั้นตอนในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารที่วางขายอยู่บนชั้นวางของ Walmart อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ แต่ด้วยเทคโนโลยี blockchain เราสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของอาหารกล่องหนึ่งบนชั้นวางได้ภายในเวลาเพียง 2.2 วินาที ซึ่งในกรณีนี้ นอกจากความรวดเร็วในการดำเนินการแล้ว blockchain ยังช่วยสร้างความมั่นใจและความโปร่งใสในเรื่องความปลอดภัยของอาหารให้กับผู้บริโภคอีกด้วย ปัจจุบันมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจอาหารหลายเจ้าเข้าร่วมโครงการ IBM Food Trust อาทิเช่น Walmart Dole Unilever Nestle และ Kroger

TradeLens – Blockchain สำหรับการค้าระหว่างประเทศ

มากกว่า 90% ของการค้าระหว่างประเทศเป็นการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านเรือส่งสินค้า แต่เบื้องหลังการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศคือกองเอกสารที่มีความหนามากกว่าหนึ่งร้อยหน้า และมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งร้อยคน ธุรกิจการเดินเรือส่งสินค้าเป็นธุรกิจที่มีขั้นตอนการดำเนินงานผ่านการทำงานด้วยมือสูง ซึ่งหากเราสามารถลดปริมาณงานในส่วนนี้ลงได้ จะส่งผลให้เกิดประโยชน์มหาศาลจากเวลาและต้นทุนที่ถูกลง ซึ่งในโครงการนี้ เราสามารถทำการโยกย้ายกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เข้าสู่ระบบดิจิทัลเพื่อลดทอนการใช้เอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าผ่านเทคโนโลยี blockchain ได้อย่างโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีบริษัทข้ามชาติมากกว่า 90 บริษัททั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยในภูมิภาคอาเซียนมีประเทศสิงคโปร์เข้าร่วมอยู่ด้วย

กรณีการใช้งาน Blockchain ในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยเอง เริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มพัฒนา blockchain ขึ้น ภายใต้ชื่อ Thailand Blockchain Community Initiative โดยเฉพาะในวงการการธนาคารซึ่งเริ่มผลักดันให้เกิดการดำเนินงานผ่านระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือการพัฒนา platform blockchain สำหรับการขึ้นทะเบียนหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee – LG) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันของธนาคารกว่า 21 แห่งในประเทศไทย

นอกจากนี้ เรายังเริ่มเห็นธุรกิจขนาดใหญ่ก้าวเข้าสู่การนำ blockchain ไปประยุกต์ใช้ในแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งหลายบริษัทมองเห็นโอกาสในการนำ blockchain มาใช้ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างองค์กรและบริษัทลูก

ธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ได้เปิดช่องทางในการใช้ blockchain เพื่อตรวจสอบการซื้อขายตราสารหนี้ในส่วนของ DLT Script-less Bond ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ของไทย ในกรณีนี้ เทคโนโลยี blockchain จะช่วยให้ระบบสามารถตรวจสอบจำนวนโควต้าในการซื้อขายตราสารหนี้ผ่านหลายช่องทางได้ง่ายยิ่งขึ้น

เห็นได้ชัดว่าปัจจุบัน blockchain เริ่มเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นในแวดวงธุรกิจ โดยเฉพาะในส่วนของการเชื่อมโยงธุรกิจต่างอุตสาหกรรม ปัจจุบันเริ่มมีการนำ blockchain ไปประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพ การแพทย์ การค้า อาหาร หรือ การเงิน ซึ่งเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำ blockchain เข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจได้จากกรณีศึกษาของทั้งในไทยและต่างประเทศ

บทสรุปข้อสุดท้ายของกิจกรรม Unlock Your Business with Blockchain ปลอดล็อคธุรกิจของคุณด้วย blockchain คือการสร้างความตระหนักให้กับผู้เข้าร่วมงาน ให้ได้ความรู้และเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของตนเอง โดยหากคุณสามารถมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจจากการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ คุณก็จะสามารถปลดล็อคธุรกิจของคุณได้

รับชมวีดีโอฉบับเต็มได้ ที่นี่

About the Author:

Corporate Communications
โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การเรียกดูของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข คลิกที่นี่