Tech Trend 2020

Tech Trend 2020

By | 2020-01-08T09:36:39+00:00 January 8th, 2020|

Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลกได้ประกาศ  Strategic Technology Trends 2020  คาดการณ์ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคต สำหรับปี 2020 โดยแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อสำคัญ ที่อาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาเทคโลยีให้ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • Hyperautomation

การผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อให้ทำงานได้เปรียบเสมือนมนุษย์ โดยการเพิ่มขีดความสามารถ Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) โดยใช้เครื่องมือ Robotic process automation (RPA), intelligent business management software (iBPMS) และ AI ด้วยระบบอัตโนมัติจะเน้นเข้าไปลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงาน การค้นหา หรือประเมินผลซึ่ง AI จะสามารถทำได้ดีกว่า และส่งผลดีต่อองค์กรอย่างเป็นระบบมากขึ้น

  • Multiexperience

การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ถือเป็นการสัมผัสเทคโนโลยีอย่างเข้าถึงที่สุด ดังนั้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบอินเตอร์เฟส  Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) จะได้รับการพัฒนาไปอีกขั้น จากเดิมเป็นลักษณะ Single Touchpoint ที่เชื่อมต่อได้เพียงจุดเดียว จะถูกเพิ่มความหลากหลายให้กลายเป็น Multi Touchpoint ซึ่งใกล้ตัวอาจเห็นจากการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ตอบสนองประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้ใช้มากขึ้น

  • Democratization

ใครๆ ก็เข้าถึงเทคโนโลยีได้ด้วย ซึ่ง Democratization คือการให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงเทคโนโลยีได้ แม้จะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค แต่จะมี AI ในการสนับสนุน โดยสามารถทำได้หลากรูปแบบ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชั่น  การจัดทำฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  การออกแบบ และเข้าถึงองค์ความรู้ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถทำได้ พร้อมคาดว่าจะมีเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนให้สะดวกต่อการทำงาน

  • Human augmentation

เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยเหลือการทำงานของมนุษย์ ตั้งแต่เสริมศักยภาพ ไปจนถึงการปกป้องจากสิ่งอันตราย ซึ่งจะพัฒนาใน 4 ด้าน คือ ประสาทสัมผัส (การได้ยิน  การมองเห็น  การรับรู้) การประสานอวัยวะเพื่อเสริมการทำงานทางชีวภาพ (ขาเทียม)  เสริมศักยภาพของสมอง (การปลูกถ่ายเพื่อรักษาอาการชัก) รวมไปถึงการเสริมสร้างทางพันธุกรรมด้วย ยกตัวอย่างการพัฒนาของอุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพ (Wearable device) เครื่องแต่งกายที่ติดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือเหมืองแร่ ซึ่งมีทั้งเครื่องป้องกัน หรือเครื่องวัดสถานะ

  • Transparency and Traceability

ความโปร่งใส และตรวจสอบได้  ภายใต้การทำงานของ AI   เนื่องจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทำให้การใช้ AI ในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลมีความแพร่หลายมากขึ้น ดังนั้นสิ่งสำคัญคือเรื่องความน่าเชื่อถือเพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลที่กำลังได้รับการผลักดันจากทั่วโลก

  • The empowered edge

Internet of  thing (IoT) และ Edge Computing จะถูกเสริมศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้น เช่นการรับคำสั่ง การตอบรับ และลดความล่าช้า ให้ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • The distributed cloud

ฐานข้อมูลในรูปแบบ Cloud จะเกิดการกระจายตัวมากขึ้นเป็นลักษณะ Public Cloud จะไม่ถูกจำกัดอยู่ที่ใดที่หนึ่งแบบในปัจจุบัน และสามารถแก้ปัญหาเรื่องค่าความหน่วงสูง (Latency)  ได้ด้วย

  • Autonomous Things

การนำ AI มาประยุกต์ใช้งานแทนการทำงานของมนุษย์  เช่น โดรน หุ่นยนต์  หรือรถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งการพัฒนาไปอีกขั้นคือการเชื่อมโยงข้อมูลกันมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียกข้อมูล และการประมวลผลมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร

  • Practical Blockchain

ปัจจุบัน Blockchain ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในองค์กรมากนัก เพราะยังมีปัญหาทางเทคนิค และมาตรฐานที่แตกต่างกันแต่ละประเทศ ซึ่งคาดหวังว่าในอนาคต Blockchain จะสมบูรณ์แบบมากขึ้น สามารถประยุกต์ร่วมกับ AI และ IoT โดยเป็นแรงผลักดันสำคัญที่เข้ามาช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้

  • AI Security

เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าต้องมาพร้อมกับความปลอดภัย การพัฒนาของ AI จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับเพื่อลดช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยมี 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
1 . การดูแลระบบการพัฒนาและทดสอบ AI
2. การใช้ AI เพื่อรักษาความปลอดภัยแบบ Cyber security
3.การใช้ AI คาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมการถูกโจมตีทาง Cyber

โดยจากภาพรวมจะเห็นได้ว่า Gartner ยังประเมินเรื่องเทรนด์เทคโนโลยีในปี 2020  เป็นการต่อยอดเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา เช่น AI , AR, VR และ IoT โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย และการกำกับดูแลการใช้ AI อย่างถูกวิธีมากขึ้น แน่นอนว่าการพัฒนาไม่เคยหยุดอยู่กับที่ ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆ รอการพัฒนาอยู่ในทุกวัน ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด ทั้งในมุมของนักพัฒนา (Developer)  ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์โดยตรง ( End-User) หรือผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ล้วนต่างต้องเกาะติดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ เพราะเราต่างรู้ดีว่าเทคโนโลยีได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรมต่างๆ ของผู้คนในสังคมตั้งแต่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจตลอดจนรูปแบบการดำรงชีวิตและค่านิยม

 

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/

About the Author:

Corporate Communications
โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การเรียกดูของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข คลิกที่นี่