open talk | EP.1-Part 1: Impact of COVID-19 on the BFSI Market

//open talk | EP.1-Part 1: Impact of COVID-19 on the BFSI Market

open talk | EP.1-Part 1: Impact of COVID-19 on the BFSI Market

By | 2020-07-24T13:59:35+00:00 July 1st, 2020|

ในช่วงแรกของ open talk เราได้รับเกียรติจากคุณไมเคิล อะราเน็ตตา นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยแห่งวงการฟินเทคแถวหน้าระดับเอเชีย-แปซิฟิก และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานบริหาร ไอดีซี ไฟแนนเชียล อินไซต์ (IDC Financial Insights)

พบกับสัมภาษณ์ของคุณไมเคิล อะราเน็ตตา part#1 ได้ที่นี่

สำหรับท่านที่มีเวลาจำกัด แต่อยากศึกษาข้อมูลแบบครบทุกคำถาม สามารถเลือกรับชมได้ตามนาทีที่แนะนำด้านล่าง

• Impact of COVID-19 situation on BFSI market (นาทีที่ 03:09 – 06:57)

• Buzz word during COVID -19 (นาทีที่ 07:01 – 09:57)

• The critical technologies for BFSI after COVID-19 (นาทีที่ 10:02 – 12:50)

• The trends and sentiment of investment in these technologies (นาทีที่ 13:04 – 14:27)

 

ถ้าจะขยายภาพรวมของ IDC Financial Insight คือสถาบันวิจัยธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะในกลุ่มของการเงิน การธนาคารจนไปถึงธุรกิจประกัน นอกจากนั้นยังรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ภาครัฐ ธุรกิจเพื่อสุขภาพและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ การเรียบเรียงบทวิเคราะห์ที่ได้รับมาจากทั่วโลกจะครอบคลุมทุกเรื่องฮาร์ดแวร์ บริการของซอฟต์แวร์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยให้ IDC มีความล้ำหน้าในการคาดการณ์ความเป็นไปในอนาคต

โดยเนื้อหาใน open talk ตอนแรกนี้คุณไมเคิลกล่าวถึงผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 โดยเฉพาะผลกระทบในกลุ่ม BFSI ในช่วงนี้คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนักและกำลังเผชิญอยู่กับการจัดระเบียบบริหารเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ ในส่วนของธนาคารและประกันภัยแม้ว่าจะได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี แต่การวางแผนความต่อเนื่องธุรกิจ (BCP) อาจจะยังไม่เพียงพอ ต้องเตรียมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ด้วยเช่นกัน และการเรียงลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกุญแจหลักในทุกองค์กร แต่จาก 3 ปีที่ผ่านมามีการตระหนักถึงความเสี่ยงน้อยมากจึงถูกมองข้ามไป เพราะองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้เป็นหลัก แต่ในขณะนี้ได้มีการกระตุ้นในหลายองค์กรเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น การลงมือปฏิบัติอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอ ธนาคารและประกันภัยต้องหันมาดูเรื่องของการเลือกใช้เทคโนโลยีและการติดตั้งเครื่องมือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำคัญมากในช่วงวิกฤตินี้เช่นกัน

ผมมองว่าเรื่องของการบริหารความเสี่ยงมันมีหลายบริบทและหลากหลายมุมมอง Risk Management ไม่ได้เป็นเรื่องของการเงินอย่างเดียว แต่มันอาจจะเป็นความเสี่ยงในด้านของปฏิบัติการและการจัดการความเสี่ยงนั้นจะส่งผลไปยังลูกค้าได้มากน้อยเพียงใด นั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้

ส่วนเรื่องของความปลอดภัยในระหว่างที่มีการ work from home นั้น ทางอุตสาหกรรม BFSI เองจะต้องเตรียมเทคโนโลยีที่รองรับการทำงานได้เสมือนกับการทำ operation ในช่วงเหตุการณ์ปกติ สิ่งที่บริษัทต้องคำนึงถึงคือเครื่องมือที่นำมาใช้จะต้องมีความปลอดภัยต่อพนักงานและข้อมูล เพราะทุกอย่างจะอยู่บนระบบ cloud ฉะนั้นบริษัทต้องเลือกเครื่องมือที่ครอบคลุมและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจาก cyber threat จากนั้นมาดูถึงเรื่องของ data ว่าเทคโนโลยีที่เราเลือกลงทุนมานั้นมีประสิทธิภาพที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วและทันตามสถานการณ์จริงหรือเปล่า ก้าวทันคู่แข่งได้หรือไม่ เพราะนั้นคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

หากพูดถึงเทรนด์หรือการเลือกใช้เทคโนโลยีตัวไหนให้เหมาะสมกับการลงทุน ผมมองว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายอยู่แล้วในตลาดทั่วไป แต่สิ่งที่ผมขอลงลึกคือ การเลือกผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้งานที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อลักษณะธุรกิจของคุณจะก่อให้เกิดผลดีมากกว่า อีกเรื่องที่ควรคำนึงคือความคุ้มค่าของการลงทุน ความสามารถในการขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต อย่างเช่นในส่วนของการประเมินสินเชื่อจากธนาคาร ข้อมูลแบบเดิมที่ธนาคารใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่ออาจใช้ไม่ได้หรือไม่เพียงพอ เนื่องจากเศรษฐศาสตร์มหาภาค (macroeconomic) ได้ถูกเปลี่ยนไป วิธีการประเมิน credit scoring มันอาจใช้ไม่ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันอีกต่อไป องค์กรจะต้องวางแผนใหม่ตั้งแต่ จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลไปจนถึง credit framework เพราะอย่างหนึ่งที่เราต้องคำนึงว่าระบบสินเชื่อคือรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจธนาคาร ฉะนั้นการเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีที่เข้ากับองค์กรประกอบกับการวางแผนลำดับข้อมูลที่รอบคอบจะทำให้องค์กรก้าวพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้อย่างแน่นอน

 

ติดตาม Part 2 ได้ที่นี่เร็วๆ นี้…

 

รับชมวิดีโอเพิ่มเติม : Teaser [About-open talk]

 

พร้อมติดตามและเป็นกำลังใจได้ที่ OPEN-TEC Facebook Fan page อย่าลืมกดถูกใจ (Like) กดติดตาม (Follow) กดเห็นโพสต์ก่อน (See First) และ Subscribe ในทุกช่องทางเพื่อรับอัปเดตใน Episode ใหม่ๆ ได้ทันที

 

กลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยี
กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการที่พร้อมช่วยลูกค้าตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี โดยเน้นบริการที่คุ้มค่าและตั้งอยู่บนโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความเป็นกลางและ น่าเชื่อถือรับรองโดยมาตรฐานสากลด้านการจัดการ ความปลอดภัยข้อมูล ISO27001 และบนแพลทฟอร์มด์ที่รับรองด้วยมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยสำหรับ ระบบคลาวด์ CSA STAR และ PCI DSS ตลอดจนความพร้อมในการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ครอบคลุมและ บริหารจัดการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วย ประสบการณ์ (Experienced Professionals) กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (ลีพ โซลูชั่น) บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (ชินาทรัพย์) กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยีเน้นความสำคัญในการประสานพลังร่วมกับบริษัทอื่นๆภายใต้กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น และ พันธมิตรธุรกิจในเครือข่ายระดับโลก เพื่อผลักดันการเติบโตทางธุรกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com

About the Author:

Corporate Communications
OPEN-TEC website uses cookies to give you the very best experience. Cookies also help us understand how our website is being used. If you continue without changing these settings on your browser, you consent to our Cookie Privacy Policy.