เจาะความคิด ผู้บุกเบิกวงการสกุลเงินดิจิทัลในไทย “จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา”

//เจาะความคิด ผู้บุกเบิกวงการสกุลเงินดิจิทัลในไทย “จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา”

เจาะความคิด ผู้บุกเบิกวงการสกุลเงินดิจิทัลในไทย “จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา”

By | 2019-03-22T18:28:04+00:00 March 22nd, 2019|

“หากคุณทำห้างสรรพสินค้าและมีระบบสะสมแต้มสมาชิก ซึ่งถ้าคุณสามารถแปลงแต้มคะแนนสะสมของลูกค้าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลได้ด้วยบล็อกเชน คุณอาจทำการเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนคุณค่าของแต้มสะสมนั้นๆ กับธุรกิจอื่น ๆ ได้ เช่น คุณอาจนำแต้มสะสมไปซื้อน้ำมัน” กล่าวโดย จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

1 ในลิสต์รายชื่อผู้บุกเบิกวงการสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทย จะต้องปรากฎชื่อของ “ท็อป” จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (Bitkub) อย่างแน่นอน บิทคับถือเป็นธุรกิจตัวใหม่ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล (Digital Asset Exchange) บนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลัง โดยข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการก.ล.ต.

อินเทอร์เน็ตทำให้เกิด Digital Abundance แต่บล็อกเชนจะทำให้เกิด Digital Scarcity

“ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อินเทอร์เน็ตทำให้เกิด Digital Abundance แต่ตอนนี้ บล็อกเชนกำลังทำให้เกิดสภาวะ Digital Scarcity เพราะอินเตอร์เน็ตส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างอิสระ ทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่บล็อกเชนกำลังทำให้สภาวะนั้นเปลี่ยนไป นั่นเพราะบล็อกเชนเปิดช่องทางให้เราสามารถเปลี่ยนคุณค่าในรูปแบบต่าง ๆ กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการสร้างคุณค่าให้กับข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนผ่านมือจากผู้ใช้งานคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยสมบูรณ์แบบ ซึ่งการแลกเปลี่ยนคุณค่าที่ขยายวงกว้างขึ้นมากกว่าสกุลเงินจะส่งผลให้เกิดการเติบโตของ GDP (Gross Domestic Product)  และคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล” กล่าวโดย CEO บิทคับ

Unlock Your Business with Blockchain

สำหรับแนวทางการปลดล็อคธุรกิจด้วยบล็อกเชน ในมุมมองของจิรายุส “ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในธุรกิจไหน หากคุณทำห้างสรรพสินค้า คุณอาจมีระบบสะสมแต้มสมาชิก ซึ่งหากคุณสามารถแปลงแต้มคะแนนสะสมของลูกค้าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลได้ด้วย บล็อกเชน คุณอาจทำการเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนคุณค่าของแต้มสะสมนั้นกับธุรกิจอื่น ๆ เช่น นำแต้มสะสมไปซื้อน้ำมันได้ หรือ ในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คุณสามารถใช้บล็อกเชน จัดการแบ่งขายห้องชุดด้วยระบบการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แบบสัดส่วนในอสังหาริมทรัพย์ (Fractional Ownership) ทำให้คุณเป็นเจ้าของห้องร่วมกับคนอีกหลายร้อยคน โดยแต่ละคนจะเป็นผู้สนับสนุน (Contributor) ในการซื้อสิทธิถือครองห้องชุดนี้กันคนละส่วน และสามารถกระจายสัดส่วนการถือครองของตนเองได้ รวมถึงในวงการธุรกิจการเงินการธนาคาร คุณอาจสามารถลดต้นทุนจากการเชื่อมโยงระบบบัญชีต่าง ๆ เพื่อประหยัดเวลาในการสื่อสารข้ามระบบ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการธุรกิจรูปแบบใด สามารถนำบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้เพื่อปลดล็อคธุรกิจได้ทั้งนั้น”

Step ในการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain

ตามคำบอกเล่าของจิรายุส ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เป็น 4 ช่วงเวลาด้วยกัน

  • Internet of Money คือ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin
  • Internet of Asset คือ การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้นอกเหนือจากขอบเขตของวงการการเงิน อาทิ การที่ Walmart นำ บล็อกเชนเข้าไปใช้ในการบันทึกข้อมูลสินค้าในคลัง หรือการนำบล็อกเชน ไปใช้พัฒนาระบบ e-KYC หรือการนำบล็อกเชนไปใช้จัดการข้อมูลทางด้านสุขภาพและการแพทย์ หรือแม้กระทั่งการนำบล็อกเชนไปใช้ในธุรกิจอสังหา กับการขายอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ Fractional Ownership ซึ่ง ณ ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ในธุรกิจที่หลากหลายมาก
  • Internet of Entities หรือการทำให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้โดยอัตโนมัติ และเป็นการกระจายอำนาจในการควบคุมธุรกิจออกจากศูนย์กลางผ่านรูปแบบ Smart Contract โดยบล็อกเชนเปิดโอกาสให้กระบวนการทางด้านธุรกิจต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้ด้วยตัวเอง
  • Value Web (Interoperable Ledger) เรื่องของเชื่อมโยงคุณค่า โดยเริ่มเห็นการทำงานข้ามแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนคุณค่าใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากกว่าการแลกเปลี่ยนได้เพียงสกุลเงิน ในช่วงเวลานี้ สกุลเงินต่างสกุลจะสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง และสื่อสารเป็นภาษาเดียวกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินที่ต่างกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด ยกตัวอย่างเช่น จำนวนแต้มที่คุณได้จากการเล่นเกมออนไลน์อาจนำมาใช้แลกเปลี่ยนเพื่อซื้อสิ้นค้าและบริการในชีวิตจริงได้

ทั้งนี้ เนื้อหาด้านบนเป็นเพียงบางส่วนของบทสนทนาระหว่าง OPEN-TEC กับนายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา และ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ ICORA รวมถึงนางวลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) จากเวทีสัมมนา Unlock Your Business With Blockchain สมาชิกสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ VDO ด้านล่าง!!!

About the Author:

Corporate Communications
OPEN-TEC website uses cookies to give you the very best experience. Cookies also help us understand how our website is being used. If you continue without changing these settings on your browser, you consent to our Cookie Privacy Policy.