ICDL Digital Challenge 2018

//ICDL Digital Challenge 2018

ICDL Digital Challenge 2018

By | 2018-11-14T03:47:47+00:00 July 3rd, 2018|

เมื่อเร็วๆ นี้ OPEN-TEC.COM มีโอกาสรวมออกบูธในงาน ICDL Digital Challenge 2018 แห่งประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ Building Future Digital Workforce for Thailand 4.0 ที่จัดขึ้นโดย International Computer Driving License: ICDL Thailand ผนึกกำลังกับภาคเอกชนอย่าง บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจรและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแนวนโยบายการปฎิรูปธุรกิจด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) ให้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้เป้าหมายหลักของ ICDL Digital Challenge 2018 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรรุ่นใหม่ตื่นตัวในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากลและสามารถตอบโจทย์การทำงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ Multifunction Hall ชั้น 10 C asean (ซีอาเซียน)

About the Author:

Corporate Communications
OPEN-TEC website uses cookies to give you the very best experience. Cookies also help us understand how our website is being used. If you continue without changing these settings on your browser, you consent to our Cookie Privacy Policy.