Dashway Project นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

//Dashway Project นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

Dashway Project นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

By | 2020-06-04T20:21:45+00:00 May 29th, 2020|

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (จำกัด) มหาชน หรือ “FPT” เปิดตัวนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ภายใต้ชื่อโครงการ Dashway ด้วยการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยความอัจฉริยะของ AI จะทำให้กล้อง CCTV สามารถแยกประเภทของรถยนต์ จดจำป้ายทะเบียน และสามารถทำนายความหนาแน่นของการจราจรภายในโครงการ รวมถึงคำนวณปริมาณไอเสียที่มาจากรถยนต์ที่สัญจรอยู่ภายในโครงการ อีกทั้งยังสามารถจับความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้ อาทิ การจอดรถในที่ห้ามจอด ตรวจหาผู้บุกรุก ซึ่งการประมวลผลเหล่านี้มาจากการเชื่อมต่อระบบ AI เข้ากับฐานข้อมูลบนคลาวด์ทั้งหมด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ Dashway 3 ประการ ได้แก่

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านระบบรักษาความปลอดภัย    
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
  3. เพื่อสร้างมูลค่าจากข้อมูล หรือ Data Monetization 

ปัจจุบัน ได้นำนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะดังกล่าว มาทดลองใช้ที่โครงการ Frasers Property Logistics Park ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม. 39 เป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีปริมาณรถยนต์และรถบรรทุกสัญจรเข้า-ออกโครงการกว่า 2,000 คันต่อวัน

โครงการ Dashway จะช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้อย่างไม่สะดุด (Seamless experience) ด้วยเทคโนโลยี Automatic License Plate Recognition (ALPR) ที่สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถได้อย่างแม่นยำ โดยข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับไม้กั้นประตูเพื่อเปิด-ปิดแบบอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องใช้บัตรในการผ่านเข้า-ออกโครงการ ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

จอแสดงผลข้อมูล การทำนายความหนาแน่นของการจราจร และการคำนวณปริมาณไอเสีย

เทคโนโลยี Automatic Vehicle Classification (AVC) ที่สามารถจำแนกประเภทของรถมาใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงทำนาย รวมถึงสามารถต่อยอด และนำไปใช้กับการบริการรูปแบบอื่นได้ในอนาคต เช่น การทำโฆษณาแบบตรงเป้าหมาย เป็นต้น

จอแสดงผลข้อมูลการจดจำป้ายทะเบียน และการจำแนกประเภทของรถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก

เทคโนโลยี Automatic Intruder Detection (AID) ถูกนำมาใช้กับโครงการ Dashway เพื่อจับการเคลื่อนไหวรอบด้านแบบ 360 องศา (360° Auto Tracking) โดยกล้อง CCTV จะตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งของ และบุคคลต้องสงสัย หากมีเหตุผิดปกติ ระบบจะทำการแจ้งเตือน และส่งสัญญาณแบบ Real-time ไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และการโจรกรรมได้

เทคโนโลยี Automatic Intruder Detection (AID) จับการเคลื่อนไหวรอบด้านแบบ 360 องศา

นอกจากนี้ Geo-Fencing Alert  (GFA) ยังเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีของ Dashway ที่สามารถกำหนด และสร้างพื้นที่เสมือน รั้วกั้นการเข้า-ออก ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตเข้าจอดหรือการห้ามจอดในพื้นที่ที่กำหนด  โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ในกรณีที่พบว่ามีการจอดในพื้นที่ห้ามจอด

เทคโนโลยี Geo-fencing (GFA)

Dashway มาพร้อมกับ Visualization Dashboard ในรูปแบบ Web-application แสดงผลครอบคลุมทุกข้อมูลที่จำเป็น สะดวกต่อการใช้งาน โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกแสดงบน Dashboard ในรูปแบบของกราฟิกที่เข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็น ประเภทและป้ายทะเบียนของรถยนต์ ความหนาแน่นของการจราจรภายในโครงการ ความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ อาทิ การจอดในที่ห้ามจอด ผู้บุกรุก รวมถึงการประมาณไอเสียภายในพื้นที่โครงการ โดยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนำไปต่อยอด ในการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

About the Author:

Corporate Communications
OPEN-TEC website uses cookies to give you the very best experience. Cookies also help us understand how our website is being used. If you continue without changing these settings on your browser, you consent to our Cookie Privacy Policy.