Dashway Project นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

//Dashway Project นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

Dashway Project นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

By | 2020-06-04T20:21:45+00:00 May 29th, 2020|

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (จำกัด) มหาชน หรือ “FPT” เปิดตัวนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ภายใต้ชื่อโครงการ Dashway ด้วยการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยความอัจฉริยะของ AI จะทำให้กล้อง CCTV สามารถแยกประเภทของรถยนต์ จดจำป้ายทะเบียน และสามารถทำนายความหนาแน่นของการจราจรภายในโครงการ รวมถึงคำนวณปริมาณไอเสียที่มาจากรถยนต์ที่สัญจรอยู่ภายในโครงการ อีกทั้งยังสามารถจับความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้ อาทิ การจอดรถในที่ห้ามจอด ตรวจหาผู้บุกรุก ซึ่งการประมวลผลเหล่านี้มาจากการเชื่อมต่อระบบ AI เข้ากับฐานข้อมูลบนคลาวด์ทั้งหมด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ Dashway 3 ประการ ได้แก่

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านระบบรักษาความปลอดภัย    
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
  3. เพื่อสร้างมูลค่าจากข้อมูล หรือ Data Monetization 

ปัจจุบัน ได้นำนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะดังกล่าว มาทดลองใช้ที่โครงการ Frasers Property Logistics Park ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม. 39 เป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีปริมาณรถยนต์และรถบรรทุกสัญจรเข้า-ออกโครงการกว่า 2,000 คันต่อวัน

โครงการ Dashway จะช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้อย่างไม่สะดุด (Seamless experience) ด้วยเทคโนโลยี Automatic License Plate Recognition (ALPR) ที่สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถได้อย่างแม่นยำ โดยข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับไม้กั้นประตูเพื่อเปิด-ปิดแบบอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องใช้บัตรในการผ่านเข้า-ออกโครงการ ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

จอแสดงผลข้อมูล การทำนายความหนาแน่นของการจราจร และการคำนวณปริมาณไอเสีย

เทคโนโลยี Automatic Vehicle Classification (AVC) ที่สามารถจำแนกประเภทของรถมาใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงทำนาย รวมถึงสามารถต่อยอด และนำไปใช้กับการบริการรูปแบบอื่นได้ในอนาคต เช่น การทำโฆษณาแบบตรงเป้าหมาย เป็นต้น

จอแสดงผลข้อมูลการจดจำป้ายทะเบียน และการจำแนกประเภทของรถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก

เทคโนโลยี Automatic Intruder Detection (AID) ถูกนำมาใช้กับโครงการ Dashway เพื่อจับการเคลื่อนไหวรอบด้านแบบ 360 องศา (360° Auto Tracking) โดยกล้อง CCTV จะตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งของ และบุคคลต้องสงสัย หากมีเหตุผิดปกติ ระบบจะทำการแจ้งเตือน และส่งสัญญาณแบบ Real-time ไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และการโจรกรรมได้

เทคโนโลยี Automatic Intruder Detection (AID) จับการเคลื่อนไหวรอบด้านแบบ 360 องศา

นอกจากนี้ Geo-Fencing Alert  (GFA) ยังเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีของ Dashway ที่สามารถกำหนด และสร้างพื้นที่เสมือน รั้วกั้นการเข้า-ออก ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตเข้าจอดหรือการห้ามจอดในพื้นที่ที่กำหนด  โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ในกรณีที่พบว่ามีการจอดในพื้นที่ห้ามจอด

เทคโนโลยี Geo-fencing (GFA)

Dashway มาพร้อมกับ Visualization Dashboard ในรูปแบบ Web-application แสดงผลครอบคลุมทุกข้อมูลที่จำเป็น สะดวกต่อการใช้งาน โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกแสดงบน Dashboard ในรูปแบบของกราฟิกที่เข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็น ประเภทและป้ายทะเบียนของรถยนต์ ความหนาแน่นของการจราจรภายในโครงการ ความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ อาทิ การจอดในที่ห้ามจอด ผู้บุกรุก รวมถึงการประมาณไอเสียภายในพื้นที่โครงการ โดยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนำไปต่อยอด ในการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

About the Author:

Corporate Communications
โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การเรียกดูของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข คลิกที่นี่