About 2019-03-25T17:05:07+00:00

เกี่ยวกับเรา

OPEN-TEC คือ ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งต่อภาคธุรกิจ การศึกษา และสังคม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวริเริ่มโดยทีมงาน TCC Technology มุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงศักยภาพของเทคโนโลยี รวมถึงบุคลากรสายไอทีทั้งไทยและเทศไว้บนเวทีเดียวกัน ภายใต้การสร้าง Technology Ecosystem เพื่อเป็นศูนย์กลางของการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายระดับสากล รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ซึ่งปลายทางของประโยชน์ที่คาดหวัง ไม่ใช่เพียงเพื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นภาพรวมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

โดย OPEN-TEC ถูกออกแบบให้เป็นเสมือน Corporate Innovation Lab เคลื่อนที่ ซึ่งจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้หลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ 3 มิติหลัก ได้แก่
1. ด้านการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)
2. ด้านการยกระดับดิจิทัลให้กับองค์กร (Digitalization)
3. ด้านการสร้างคุณค่าร่วมสู่การพัฒนาในวงกว้างเพื่อความยั่งยืนของชุมชน (Create Shared Value towards Sustainable Community)

OPEN-TEC’s Member

OPEN-TEC ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจการสร้างสรรนวัตกรรมระดับองค์กร สมาชิกในเบื้องต้นจะประกอบขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มTCC Technology และ สตาร์ทอัพ ฟินเทค นักศึกษา องค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาค รวมถึงเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ทั่วโลก

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
1. สมาชิกสามารถเข้าร่วมงานเสวนาด้านเทคโนโลยี ที่ทาง OPEN-TEC จัดขึ้น ในกรณีที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
2. สมาชิกสามารถเข้าร่วมงานเสวนาที่ OPEN-TEC จัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับบุคลากรด้านไอทีทั้งในและต่างประเทศ ร่วมปรึกษาหารือและพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกด้วยกันรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท
3. สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรม จากองค์กรต่างๆ ในระดับ Global Connect ของเรา ซึ่งทาง OPEN-TEC พิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อสมาชิก
4. กรณีที่สมาชิกต้องการเผยแพร่งานวิจัย ข้อมูล หรือข่าวสารด้านเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกท่านอื่น ๆ ทราบ OPEN-TEC จะเป็นศูนย์กลางประสานงาน โดยพิจารณาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ ไม่ก่อความรำคาญ หรือ รบกวนสมาชิกท่านอื่นๆ

Join Us
OPEN-TEC website uses cookies to give you the very best experience. Cookies also help us understand how our website is being used. If you continue without changing these settings on your browser, you consent to our Cookie Privacy Policy.