About 2019-03-25T17:05:07+00:00

เกี่ยวกับเรา

OPEN-TEC คือ ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งต่อภาคธุรกิจ การศึกษา และสังคม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวริเริ่มโดยทีมงาน TCC Technology มุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงศักยภาพของเทคโนโลยี รวมถึงบุคลากรสายไอทีทั้งไทยและเทศไว้บนเวทีเดียวกัน ภายใต้การสร้าง Technology Ecosystem เพื่อเป็นศูนย์กลางของการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายระดับสากล รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ซึ่งปลายทางของประโยชน์ที่คาดหวัง ไม่ใช่เพียงเพื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นภาพรวมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

โดย OPEN-TEC ถูกออกแบบให้เป็นเสมือน Corporate Innovation Lab เคลื่อนที่ ซึ่งจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้หลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ 3 มิติหลัก ได้แก่
1. ด้านการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)
2. ด้านการยกระดับดิจิทัลให้กับองค์กร (Digitalization)
3. ด้านการสร้างคุณค่าร่วมสู่การพัฒนาในวงกว้างเพื่อความยั่งยืนของชุมชน (Create Shared Value towards Sustainable Community)

OPEN-TEC’s Member

OPEN-TEC ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจการสร้างสรรนวัตกรรมระดับองค์กร สมาชิกในเบื้องต้นจะประกอบขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มTCC Technology และ สตาร์ทอัพ ฟินเทค นักศึกษา องค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาค รวมถึงเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ทั่วโลก

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
1. สมาชิกสามารถเข้าร่วมงานเสวนาด้านเทคโนโลยี ที่ทาง OPEN-TEC จัดขึ้น ในกรณีที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
2. สมาชิกสามารถเข้าร่วมงานเสวนาที่ OPEN-TEC จัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับบุคลากรด้านไอทีทั้งในและต่างประเทศ ร่วมปรึกษาหารือและพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกด้วยกันรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท
3. สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรม จากองค์กรต่างๆ ในระดับ Global Connect ของเรา ซึ่งทาง OPEN-TEC พิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อสมาชิก
4. กรณีที่สมาชิกต้องการเผยแพร่งานวิจัย ข้อมูล หรือข่าวสารด้านเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกท่านอื่น ๆ ทราบ OPEN-TEC จะเป็นศูนย์กลางประสานงาน โดยพิจารณาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ ไม่ก่อความรำคาญ หรือ รบกวนสมาชิกท่านอื่นๆ

Join Us

โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การเรียกดูของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข คลิกที่นี่