วีดีโอฉบับเต็มงาน Fintech Snapshot 2018 ช่วง Panel Discussion 1

//วีดีโอฉบับเต็มงาน Fintech Snapshot 2018 ช่วง Panel Discussion 1

วีดีโอฉบับเต็มงาน Fintech Snapshot 2018 ช่วง Panel Discussion 1

By | 2018-08-06T18:47:23+00:00 May 30th, 2018|

สำหรับผู้ที่พลาดงาน Fintech Snapshot 2018 ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber Of Commerce in Thailand) ร่วมกับสภาหอการค้าอังกฤษในประเทศไทย (British Chamber of Commerce Thailand (BCCT) สามารถติดตามเนื้อหาสาระย้อนหลังช่วง Panel Discussion 1 ได้จากคลิปวีดีโอนี้!!!

About the Author:

Corporate Communications
OPEN-TEC website uses cookies to give you the very best experience. Cookies also help us understand how our website is being used. If you continue without changing these settings on your browser, you consent to our Cookie Privacy Policy.